• ОбУ "Христо Ботев", с.Долно Дряново
    Обединено училище "Христо Ботев"
    ОбУ "Христо Ботев", с.Долно Дряново
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

В с. Долно Дряново се отваря първото училище през учебната 1926 - 1927  година - Народно Основно Училище. Училищно помещение е нямало, затова в началото се ползва малка стая, която се намира в „Турската джамия“.

   Първи учител в училището е Иван Митев Атанасов от село Катрище, окръг Кюстендилски.

Поради нужда от по-голямо помещение за училище се създава комисия, състояща се от председателя, касиера, помощник кмета, един общински съветник и учителя, под чието ръководство започва изграждането нa постройка за училище. На 20.11.1926 г. започват занятия в него.

    Следват години на разрастване на училището с ученици и учители. През учебната 1930-1931 г. учители са: Тодор Иванов Шишков от с. Долен, Атанаска Атанасова от . Калапот, Драмско, Мария Георгиева Данелова от гр. Неврокоп.

  До учебната 1983-1984 г. училището е начално. За учебната 1983-1984 година, след тригодишен упорит труд, населението на с. Долно Дряново се сдобива с ново основно училище, с необходимите класни стаи и други помещения за нормален учебен процес. Много доброволен труд е вложен от населението за построяване на новата сграда на училището. Всички, от ученици до пенсионери, според възможностите си, дават своя принос.  Същата учебна година започва с 253 ученика от с. Долно Дряново, с. Крушево и с. Ореше.

   През следващите години в него постъпват все по-високо квалифицирани учители и излизат ученици с добра основа и желание за по-високо образование.

  През 2010 г. по проект е извършено основно саниране на сградата на училището. Постройката придобива по-приветлив, по европейски вид, от външна и вътрешната страна. В последствие постепенно се подменя обзавеждането на стаите и се изгражда открита спортна площадка. От месец май 2017 година със заповед на министъра ОУ "Христо Ботев" е преобразувано в Обединено училище.

   Днес ОбУ „Христо Ботев“, с. Долно Дряново разполага с обновена просторна сграда с добре обзаведени класни стаи – нов компютърен кабинет, две интерактивни класни стаи. Спортната площадка е с осветено футболно игрище с изкуствена настилка, баскетболно и волейболно игрища и пътека за бягане. Материалната база на училището отговаря на съвременните изисквания на учениците и техните родители.

   В училището работят 17 високо квалифицирани учители и 6 човека обслужващ персонал.

Проекти

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“