16 ноември - Международен ден на толератността

16 ноември - Международен ден на толератността

16 ноември - Международен ден на толератността

16.11.2023 г.

На 16 ноември всяка година се отбелязва Международния ден на толерантността – традиция, която води началото си още от 1996 г. и е утвърдена на Общо събрание на ООН с приемане на Декларация за принципите на толерантността.

ОбУ „Христо Ботев“ отбеляза Международния ден на толерантността с различни инициативи.

Учениците от 1., 3. и 4. клас изготвиха табла, включващи принципите на толерантността – разбиране, търпимост, съпричастност, уважение, приятелство, подкрепа, доверие, приемане и най-важното обич, а второкласниците оцветиха рисунки, показващи как се изразява толерантността.

В ролева игра на двора първокласници и второкласници показаха задружие, помощ и приятелство, като разбраха, че забавленията идват, само когато са заедно и има разбирателство.