95 години просветно дело в село Долно Дряново

Видеото може да гледате тук.