"Вече мога да чета и пиша"

"Вече мога да чета и пиша"

"Вече мога да чета и пиша"

24.03.2023 г.
Азбуката вече зная!
Книжки мога да чета!
Най-голямата магия,
знам, това е на света!
 
"Вече мога да чета и пиша”- гордо заявиха децата от 1. клас.
Пред своите родители, гости и учители представиха подготвеното от тях тържество заедно с класните им ръководители. Всички получиха като награда за уменията си книжки, от които вече сами могат да четат. Бъдете любознателни и ученолюбиви, скъпи първокласници!