Профил на купувачаСхема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" в ОбУ "Христо Ботев", с. Долно Дряново

Научи повече

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

„Изграждане на вътрешно-отоплителна инсталация и котел на биомаса на ОбУ „Христо Ботев” село Долно Дряново, община Гърмен”.

Научи повече

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с удължаване срока на обществената поръчка Ви уведомяваме, че отварянето на офертите ще бъде на 11.06.2018г. (понеделник) от 11:30 часа

Научи повече