Модерен кабинет по природни науки

Модерен кабинет по природни науки

Модерен кабинет по природни науки

04.02.2021 г.

Продължаваме с подобряването на учебната среда.

От началото на втория учебен срок в ОбУ "Христо Ботев", с. Долно Дряново се радваме на нов кабинет по природни науки.