Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

В навечерието на отпразнуването на 95 години светско училище в с. Долно Дряново официално бе открит новия STEM център. На откриването присъстваха: 

- Зейнеп Ходжа- държавен експертот МОН;

- Ивайло Златанов- началник на РУО Благоевград;

- Феим Иса- кмет на община Гърмен;

- Ерхан Шериф- кмет на с.Долно Дряново;

Директори, родители и членове на обществения съвет към ОбУ"Христо Ботев".

В изграждането на STEM кабинета са инвестирани 50 000 лв. Кабинетът разполага с необходимото техническо оборудване и софтуер за провеждане на съвременни иновативни учебни часове. Оборудван е с модулни маси, преносим компютър за всеки ученик, 3Д принтер . За визуализиране на резултатите от проекта както и за различни дигитални учебни материали се използва висококачествен интерактивен  дисплей.

Основната цел на програмата е учениците да преминат от теоретично към практическо обучение, от усвоените теоретични знания  към тяхната практическа реализация, да бъдат откриватели и експериментатори.

Новоизградената учебна среда съчетава комплекс от зони за отдих и зони, насочени към проектно-базираното обучение и учене чрез преживяване. Създадена е  образователна среда  за прилагане на нов модел на обучение с програмируеми роботи специално  проектирани за потребители, които обичат новите технологии.

Зоните в STEM центъра са достъпни за всички ученици и учители и осигуряват подходяща среда за всякакви планирани обучителни дейности и социално общуване.