"Пътят към успеха" - среща с д-р Врабевски

"Пътят към успеха" - среща с д-р Врабевски

"Пътят към успеха" - среща с д-р Врабевски

20.03.2023 г.

Във връзка с инициативата на ОбУ “Христо Ботев“- Пътят към успеха- за среща на учениците ни с успели личности, се състоя първата инициатива.

Гост в училището ни беше д-р Милен Врабевски – председател на фондация БЪЛГАРСКА ПАМЕТ, с чиято помощ не веднъж наши съученици са участвали в проекти в България и чужбина.

Д-р Врабевски представи пред учениците ни своя път и неговите основни стъпки към успеха, именно:

  1. Страст в работата;
  2. Изолиране на страха;
  3. Преодоляване на рестрикциите;
  4. Развиване на интелектуалните способности;
  5. Стремеж към духовно удовлетворение;
  6. Чувство на благодарност;
  7. Самоуважение;

Като част от всеобхватната си дейност, носеща обществени ползи, през последните години д-р Врабевски е стратегически инвеститор в системата на българското образование.