Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта" за учебната 2023/2024 година

Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта" за учебната 2023/2024 година

Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта" за учебната 2023/2024 година

10.10.2023 г.

През предстоящата учебна 2023-2024 година, нашето училище ще има удоволствието да участва в Националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта". Сформирани са следните групи:

  • I групa – Танцово изкуство/Танцов фолклор, стилизирани сценични форми на български народни танци с ръководител г-жа Надя Шушутева;
  • II групa – Танцово изкуство/мажоретки с ръководител г-жа Надя Шушутева;
  • I отбор – Волейбол за ученици от V - VII клас с ръководител г-н Идрис Топчи;
  • II отбор – Баскетбол за ученици от III –IV клас с ръководител г-н Рахим Арнаудов.