Материално техническа база

Днес ОбУ „Христо Ботев“, с. Долно Дряново разполага с обновена просторна сграда с парна инсталация, с добре обзаведени класни стаи – компютърен кабинет с локални станции, всяка класна стая разполага с проектори. Училището има два интерактивни дисплея. Играден е модерен кабинет по природни науки и постоянно се подновява оборудването на лабораториите по ХООС и Физика и астрономия. Новоизграден е СТЕМ кабинет. Спортната площадка е с осветено футболно игрище с изкуствена настилка, баскетболно и волейболно игрища и пътека за бягане. Към нея има и изградена съблекалня с бани. Дворът на училището беше изцяло ремонтиран. Материалната база на училището отговаря на съвременните изисквания на учениците и техните родители.