Занимания по интереси за учебната 2023/2024 година

Занимания по интереси за учебната 2023/2024 година

Занимания по интереси за учебната 2023/2024 година

10.10.2023 г.

През настоящата учебна 2023/2024 година  в Обединено училище "Христо Ботев" се сформираха 8 групи за занимания по интереси:

  1. Клуб "Занимателен английски" за ученици от 2. клас с ръководител Румяна Рускова:
  2. Клуб "Математиката знаем" за учениците от 3. клас с ръководител Фатме Якупова;
  3. Клуб "БЕЛ - Знам и мога" за ученици от 4. клас, ръководител Емине Гюзел;
  4. Клуб "Футбол" за учениците от 7., 8. и 9. клас с ръководител Мустафа Якупов;
  5. Клуб "Художествено слово" за учениците от 7. клас с ръководител Сълзет Муртазова;
  6. Клуб "Роботика за начинаещи" за учениците от 5. и 6. клас с ръководител Атанас Савов - Още за клуба!;
  7. Клуб "IT Тинузавър" за учениците от 8. клас с ръководител Шукри Шукри;
  8. Клуб "Млад автомобилист" за учениците от 10. клас с ръководител Джемал Маджир.