План-прием след 7 клас

План-прием след 7 клас

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”, с. Долно Дряново обявява прием след завършен 7 клас.

През учебната 2020/2021 година в училището ще бъдат приети ученици, обучаващи се по професионално направление “Приложна информатика” със специалност „Текстообработване“, с професия оператор на компютър и с разширено изучаване на английски език.Балът за класиране на учениците след завършено основно образование в професионално направление “Приложна информатика” се определя от следните елементи:

  • Удвояване на броя на точки от НВО по БЕЛ и Математика;
  • Оценките по ИТ и Английски език, изучавани в VII клас.