Открит урок по праисторическото светилище "Градище"

Открит урок по праисторическото светилище "Градище"

Открит урок по праисторическото светилище "Градище"

21.10.2022 г.

На 21.10.2022 г. учениците от 5. клас с ръководител Хасан Хаджийски присъстваха на открит урок на праисторическо светилище „Градище“ с цел обмяна на опит между учениците от ОбУ „Христо Ботев“, с. Долно Дряново и Об.У „Петър Берон“, с. Лъжница. Откритият урок бе по история и цивилизации и география и икономика.

Учениците с голям интерес слушаха лекция по история за местността „Градище“  от г-н Х. Хаджийски, разгледаха скалните фигури, отговаряха на въпросите по география, зададени от г-н Р. Кърпачев и се включиха в игрите подготвени от г-жа Л. Давидова. Гости на урока бяха: С. Хаджийска - ЗД УД, А. Ходжа - класен ръководител на 5. клас и родители.