Национално външно оценяване

Национално външно оценяване
VІІ клас Дата на изпита
Български език и литература 13 юни 2023 г., начало 09:00 часа
Математика 16 юни 2023 г., начало 09:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 14 юни 2023 г., начало 09:00 часа
X клас дата на изпита
Български език и литература 13 юни 2023 г., начало 11:00 часа
Математика 16 юни 2023 г., начало 11:00 часа
Чужд език (по желание на ученика)

14 юни 2023 г., 

Писмена част:

- за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа

- за ниво А2, начало 11,30 часа РД09-4065/ 30.08.

за ниво А1, начало 12,00 часа

• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа