Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

03.10.2022 г.

През настоящата учебна 2022/2023 година, Обединено училище "Христо Ботев" се намира в списъците на класираните училища за финансиране по Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

Работата по проекта ще повиши качеството на образованието в училището ни. Искаме да създадем добри условия за допълнително творческо развитие на учениците ни от начален етап, да им предоставим възможност за интелектуална изява, както и да повишим тяхната мотивация за активно участие в образователния процес. Осигуряването на материали и консумативи за работата в часовете за занимания по интереси ще доведе до повишаване качеството на образователния процес, както и компетентностите на учениците.