Занимания по интереси за учебната 2022/2023 година

Занимания по интереси за учебната 2022/2023 година

Занимания по интереси за учебната 2022/2023 година

10.10.2022

През настоящата учебна 2022/2023 година  в Обединено училище "Христо Ботев" се сформираха 7 групи за занимания по интереси:

  1. "Сръчни ръчички" за учениците от 2. клас с ръководител Фатме Якупова;
  2. "Забавна математика" за ученици от 3. клас, ръководител Галя Дерменджиева;
  3. "Вълшебна математика" за учениците от 4. клас с ръководител Мустафа Якупов;
  4. "Добрите обноски - ключ към успеха" за учениците от 7. клас с ръководител Силвия Хаджийска;
  5. "Роботика за начинаещи" за учениците от 7. и 8. клас с ръководител Атанас Савов - Още за клуба!;
  6. "Математика +" за учениците от 9. и 10. клас с ръководител Шукри Шукри;
  7. "Млад автомобилист" за учениците от 9. и 10. клас с ръководител Джемал Маджир.