16.11.2021 година - Световен ден на толерантността

16.11.2021 година - Световен ден на толерантността

16.11.2021 година - Световен ден на толерантността

"Да си различен, да си толерентен, да си истински човек............." това е нашето послание към всички вас. С тези думи учениците от ОбУ “Христо Ботев”, с. Долно Дряново отбелязаха Международния ден на толерантността. Те се включиха активно в изработване на табло посветено на този ден. Чрез него те онагледиха взаимоотношенията по между си. Заложиха на 10-те златни правила на толерантността-търпимост, уважение, приятелство и др.