Обществен съвет

Обща информация

Обществениеят съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им. Обществен съвет се създава към всяка детска градина и всяко училище