Прием след 7 клас

      ОбУ „Христо Ботев“, с. Долно Дряново предлага за учебната 2021/2022 г. план прием след завършен VII клас по професия „Програмист“, Специалност „Програмно осигуряване“, Направление „Компютърни науки“, с разширено изучаване на чужд език – Английски език.
Срок на обучение – 3 години