Прием след 7 клас

ОбУ „Христо Ботев“, с. Долно Дряново предлага за учебната 2023/2024 г. план-прием след завършен VII клас по професия „Програмист“, Специалност „Програмно осигуряване“, Направление „Компютърни науки“, с разширено изучаване на чужд език – Английски език.

Срок на обучение – 3 години
График на дейностите по приема:
1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. – 05-07.07.2023 г. включително.

2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12.07.2023 г. включително.

3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13-17.07.2023 г. включително.

4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19.07.2023 г. включително.

5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 20-24.07.2023 г. .

6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 25.07.2023 г.

7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 26-27.07.2023 г. включително.

8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 31.07.2023 г. включително.

9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 01-02.08.2023 г. включително.

10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 04.08.2023 г.

11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 11.09.2023 г. включително.

12. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14.09.2023 г. включително.