Олимпиади / Състезания

Олимпиади / Състезания

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

 ОБЩИНСКИ КРЪГ

 Класове и състезателни групи, за които се провежда общински кръг

Ученическа олимпиада

Класове

Брой състезателни групи

Време на провеждане

Знам и мога

IV

1

20.01.2024 г.

Български език и литература

V, VI, VII, VIII – X, XI и ХII

6

до 26.01.2024 г.

Английски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

до 21.01.2024 г.

Немски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

до 14.01.2024 г.

Испански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

до 21.01.2024 г.

Италиански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

до 21.01.2024 г.

Руски език

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

8

до 14.01.2024 г.

Френски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

до 21.01.2024 г.

Математика

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

9

до 10.12.2023 г.

Информатика

IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII

5

до 07.01.2024 г.

Информационни технологии

V – VII, VIIІ – Х, ХІ – ХІІ

3

до 15.12.2023 г.

Лингвистика

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

8

до 06.01.2024 г.

Философия

VIII – Х и ХІ – ХІІ

2

до 19.01.2024 г.

История и цивилизации

V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ

8

до 14.01.2024 г.

География и икономика

V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, XI – ХІІ

7

до 12.01.2024 г.

Гражданско образование

I – IV, V – VII, VIII – X и ХІ – ХІІ

4

до 01.03.2024 г.

Физика

VII, VIII, IX, X, XI, ХII

6

до 14.01.2024 г.

Астрономия

V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – ХII

4

до 13.01.2024 г.

Химия и опазване на околната среда

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

5

до 21.01.2024 г.

Биология и здравно образование

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

5

до 30.01.2024 г.

Техническо чертане

VII – VIII и IX – ХII

3

до 10.02.2024 г.

 

2.  ОБЛАСТЕН КРЪГ

 Класове и състезателни групи, за които се провежда областен кръг

 

Ученическа олимпиада

Класове

Брой състезателни

групи

Време на провеждане

Знам и мога

IV

1

24.02.2024 г.

Начало 9:00 ч.

Български език и литература

V, VI, VII, VIII – X, XI и ХII

6

24.02.2024 г.

Начало 9:00 ч

Английски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

18.02.2024 г.

Начало 09:00 ч.

Немски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

11.02.2024 г.

Начало 14:00 ч.

Испански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

10.02.2024 г.

Начало 14:00 ч.

Италиански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

10.02.2024 г.

Начало 14:00 ч.

Руски език

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

8

03.02.2024 г.

Начало 9:00 ч.

Френски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

10.02.2024 г.

Начало 9:00 ч.

Математика

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

9

11.02.2024 г.

Начало 9:00 ч.

Информатика

IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII

5

05.02.2024 г.

Начало 09:00 ч.

Информационни технологии

V – VII, VIIІ – Х, ХІ – ХІІ

3

до 02.03.2024 г.

Лингвистика

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

8

03.02.2024 г.

Начало 09:00 ч.

Философия

VIII – Х и ХІ – ХІІ

2

10.02.2024 г.

Начало 9:00 ч.

История и цивилизации

V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ

8

25.02.2024 г.

Начало 9:00 ч.

География и икономика

V, VІ, VІІ, VІІІ - ІХ, Х, XI - ХІІ

6

17.02.2024 г.

Начало 14:00 ч.

Гражданско образование

I – IV, V – VII, VIII – X и ХІ – ХІІ

4

до 15.03. 2024 г.

Физика

VII, VIII, IX, X, XI, ХII

6

18.02.2024 г.

Начало 14:00 ч.

Астрономия

V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – ХII

4

25.02.2024 г.

Начало 14:00 ч.

Химия и опазване на околната среда

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

5

10.02.2024 г.

Начало 14:00 ч.

Биология и здравно образование

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

5

17.02.2024 г.

Начало 9:00 ч.

Техническо чертане

VII – VIII и IX – ХII

3

09.03.2024 г.

Начало 9:00 ч.

 

3.  НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

 Класове и състезателни групи, за които се провежда национален кръг

 

 

 

Ученическа олимпиада

 

 

Класове

 

Брой състезателни групи

 

 

Време на провеждане

Знам и мога

IV

1

12.04. – 13.04.2024 г.

Български език и литература

VII, VIII – Х, XІ и ХII

4

06.04 – 07.04.2024 г.

Английски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

22.03 – 23.03.2024 г.

Немски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

29.03. – 31.03.2024 г.

Испански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

15.03. – 16.03.2024 г.

Италиански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

16.03. – 17.03.2024 г.

Руски език

VIII, IX, X, XI и ХII

5

08.03. – 09.03.2024 г.

Френски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

15.03. – 16.03.2024 г.

Математика

VII, VIII и IX–ХII

3

12.04. – 15.04.2024 г.

Информатика

IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII

5

08.03. – 10.03.2024 г.

Информационни технологии

V – VII, VIIІ – Х, ХІ – ХІІ

3

26.04. – 28.04.2024 г.

Лингвистика

VIII, IX, X, XI и ХІІ

5

19.04. – 21.04.2024 г.

Философия

VIII – Х и ХІ – ХІІ

2

29.03. – 31.03.2024 г.

История и цивилизации

VII, Х и ХII

3

26.04. – 28.04.2024 г.

География и икономика

VII, VIII – IX, X, ХІ – ХII

4

19.04. – 21.04.2024 г.

Гражданско образование

I – IV, V – VII, VIII – X, ХІ – ХІІ

4

26.04. – 28.04.2024 г.

Физика

VII, VIII, IX, X, ХІ, ХII

6

29.03. – 31.03.2024 г.

Астрономия

VІІ – VІІІ, ІХ – Х и ХІ – ХІІ

3

26.04. – 28.04.2024 г.

Химия и опазване на околната среда

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

5

16.03. – 17.03.2024 г.

Биология и здравно образование

VII – VIII, IX – X и ХI – ХII

3

22.03. – 24.03.2024 г.

Техническо чертане

VII – VIII и IX – ХII

3

12.04. – 14.04.2024 г.

 

Приложение № 2

 ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

СЪСТЕЗАНИЕ

ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО, МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

 

 

 

 

Математика

1. Национално зимно математическо състезание „Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас, 26.01. – 28.01.2024 г., гр. Ямбол

2.  Математическо състезание „Европейско кенгуру“, 21.03.2024 г., 12:00 ч.

3.  Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас, 30.03.2024 г.

4.  Пролетно математическо състезание за ученици от V – VІІ клас,

29.03. – 31.03.2024 г., гр. София

5.  Пролетно математическо състезание „Проф. Дочо Дочев“ за ученици от VIII – XII клас, 29.03. – 31.03.2024 г., гр. Русе

6.  Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“, 08.06.2024 г.

 

 

Информатика

1.     Национален есенен турнир по информатика, 24.11. – 26.11.2023 г., гр. София

2.        Пролетни   състезания    по   информатика,    19.04.    –    21.04.2024    г., гр. Шумен

3.     Национален летен турнир по информатика, 07.06. – 09.06.2024 г., гр. Русе

 

Информационни технологии

1. Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”, 01.12. – 03.12.2023 г., гр. София.

2. Национално състезание по компютърни мрежи, 19.04. – 21.04.2024 г., гр. София

Лингвистика

Национално състезание по лингвистика, 19.01. – 21.01.2024 г., гр. Пловдив

 

Физика

1.   Есенно национално състезание по физика, 03.11. – 05.11.2023 г.,

2.   Национално   състезание    „Турнир   на    младите   физици”,    02.02.   – 04.02.2024 г., гр. Велико Търново

3.   Пролетно национално състезание по физика, 08.03. – 10.03.2024 г.

Химия и опазване на околната среда

Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап, 13.04. – 14.04.2024 г., гр. Видин

Природни науки и екология

Представяне и защита на проекти, 18.11. – 19.11.2023 г., гр. Габрово

Природни науки и екология

Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас, 01.06. – 02.06.2024 г., гр. София

Ключови

компетентности по природни науки

Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология),

08.06. – 09.06.2024 г., гр. Силистра

 

Предприемачество

Национално състезание „Практични финанси”

I кръг – до 17.03.2024 г.

II кръг – 05.04. – 07.04. 2024 г., гр. София

 

 

 

Английски език

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

Общински кръг – до 20.10.2023 г. Областен кръг – до 04.11.2023 г.

Национален кръг – 25.11. – 26.11.2023 г., Хасково

Немски език

Национален конкурс за театър на немски език, м. април 2024 г.

Немски език

Национално състезание за написване на есе Национален кръг – м. април 2024 г.

Френски език

Национален конкурс за театър на френски език, м. април 2024 г.

Испански език

Национален конкурс за театър на испански език, февруари – март 2024 г.

Английски език, Испански език, Италиански език, Немски език,

Руски език, Френски език

Многоезично състезание

Областен кръг – 14.10.2023 г.

Национален кръг – 18.11.2023 г., гр. Дупница

Религия

Национален конкурс „Бог е любов” Областен кръг – до 22.03.2024 г.

Национален кръг – юни 2024 г.

 

Музика

Национално състезание „Ключът на музиката“ Общински кръг – 19.01.2024 г.

Областен кръг – 16.02.2024 г.

Национален кръг – 22.03. – 24.03.2024 г., гр. Пловдив

Хореография

Национално състезание „Фолклорна плетеница” Областен кръг – до 13.04.2024 г.

Национален кръг – 07.06. – 09.06.2024 г., гр. София

Финансова грамотност

Национално състезание по финансова грамотност Областен кръг – 17.02.2024 г.

Национален кръг – 16.03.2024 г., гр. София

Компютърно моделиране

Общински кръг – до 10.12.2023 г. Областен кръг – 18.02.2024 г.

Национален кръг – 22.03. – 24.03.2024 г., гр. Шумен

Лаборатория за изкуство

Национално състезание по изобразително изкуство Общински кръг – 17.02.2024 г., начало 9:00 ч.

Областен кръг – 23.03.2024 г., начало 9:00 ч.

Национален кръг – 07. – 09.06.2024 г., начало 9:00 ч., гр. Бургас

 

Безопасност на движението по пътищата

Национално състезание по безопасност на движението по пътищата Общински кръг – до 15.03.2024 г.

Областен кръг – 27.04.2024 г. Национален кръг

V – VІІ клас, 07.06. – 09.06.2024 г., гр. Казанлък VIII – X клас, 21.06. – 23.06.2024 г., гр. Сунгурларе