Денят на химията

Денят на химията

Денят на химията

       Ръководството на ОбУ "Христо Ботев", с. Долно Дряново сърдечно поздравява участниците - Зейка Дениз, Ирена Ласкова, Емел Хаджийска, Фитие Краболи, Елис Близнак, Жади Камберчева и Енес Рифат - в конкурса посветен на 150 годишнината от създаването на периодичната таблица на Менделеев. Събитието се проведе в ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград. На конкурса бяха спечелени следните награди: I ва награда за стихотворение на тема "Делото и живота на Менделеев" - Зейка Дениз и II ра награда за есе на тема "Значение на атомите" - Ирена Ласкова.
Всички участници получиха и сертификати за участие в Деня на химията - 22 април.