Еднократна помощ за всички записани ученици в първи и осми клас.

Еднократна помощ за всички записани ученици в първи и осми клас.

Всички семейства, чийтп деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ в размер на 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година