Международен ден на толерантността

Международен ден на толерантността

Международен ден на толерантността

16.11.2018 г.

За отбелязването на Международния ден на толерантността учениците от I, II и III клас организираха ролевите игри  "Зоологическа градина", "Познай различия, уважавай различията" и "Всички мои приятели, които ....". Целта е участниците да стигнат до разбирането, че всички човешки същества са различни и уникални, и заслужават уважание и зачитане. Ръководители на  I и II клас Атидже Киневир и Фатме Якупова  представиха презентация "Що е толерантност" пред своите ученици. 

Ученицте от IV, V и момичетата от VI клас, съвместно със своите ръководители Р. Киневирски и С.Муртазова подготвиха табло с послания за толерантност. Освен това учениците от V клас изработиха "Табло на рожденните дни", за да може да се почувстват като част от едно цяло. 

"Буркан за добрите истории" беше поставен в стаята на петокласниците, където те могат да оставят листче със своята добра история и той ще бъде отворен в края на учебната година.