Празник на английския език в ОбУ "Христо Ботев", с. Долно Дряново

Празник на английския език в ОбУ "Христо Ботев", с. Долно Дряново

Празникът на "Английския език“ в ОбУ “Христо Ботев“, с.Долно Дряново

В дистанционно обучение сме, но това не ни попречи да отбележим любим празник. Тази година е под надслов "My favourite English"

   С голямо удоволствие учениците представиха своите любими английски стихове, песни, любими изрази и техни собствени творби на английски език. Имаше много вълнение и трепет приизявата им в платформата, в която се извършва и обучението им - Microsoft Teams.

Всички се представиха чудесно!