Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта"

Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта"

Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта"

10.10.2022 г.

Във връзка с НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“ сформираме групи по изкуства и се нуждаем от специалисти, както следва:

I групa – Танцово изкуство / Танцов фолклор, стилизирани сценични форми на български народни танци/ за ученици от начален етап на обучение – I-IV клас.

II групa – Танцово изкуство / Танцов фолклор, стилизирани сценични форми на български народни танци/ за ученици от прогимназиален етап – V –VII клас.

И сформираме групи по спорт и се нуждаем от специалисти, както следва:

I отбор – Футбол за ученици от начален етап на обучение – I - IV клас;

II отбор – Волейбол за ученици от прогимназиален етап – V –VII клас.