143 години от Освобождението на България

143 години от Освобождението на България

143 години от Освобождението на България

Земя като една човешка длан...
Но по-голяма ти не си ми нужна,
Щастлив съм аз, че твойта кръв е южна,
че е от кремък твоят стар Балкан.

Честит 3-ти март!

Честит национален празник на всички Вас, които обичате, тачите и милеете за България!