Прием в 1 клас

Прием в 1 клас

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Детето Ви ще бъде в първи клас!

Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.

Ние, вече порасналите, знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.

Всичко това, заедно с уютна и позитивна атмосфера, ще откриeте в

нашето училище УбУ „Христо Ботев“.

 

Обединено училище "Христо Ботев", с. Долно Дряново обявява прием на ученици в I клас за учебната 2023/2024 година.

Необходими документи за записване на ученици в I клас:

1.Удостоверение за завършена подготвителна група /оригинал/;

2. Заявление за записване в 1. клас;

3. Акт за раждане /за справка на данните/;

 

Срок за записване:

От 30.05.2023 г. до 26.06.2023 г.

 

Класни ръководители на учениците ще са г-н Мустафа Якупов – старши учител-начален етап и г-жа Атидже Киневир – учител начален етап-ЦОД.

 Нашето училище осигурява на своите ученици:

  • целодневно обучение;
  • безплатна закуска, мляко и плод;
  • топъл обяд, приготвен в стола на училището;
  • постоянно видео наблюдение;
  • модерна спортна площадка.