Прием в 1 клас

Прием в 1 клас

Обединено училище "Христо Ботев", с. Долно Дряново обявява прием на ученици в I клас за учебната 2020/2021 година.

 

Необходими документи за записване на ученици в I клас:

  1. Удостоверение за завършена подготвителна група /оригинал/;
  2. Заявление за постъпване в 1 клас;
  3. Акт за раждане /за справка на данните/;
  4. Заявление за целодневно обучение;
  5. Заявление за ИУЧ.

 

Срок за записване:

От 29.05.2020 г. до 26.06.2020 г.

 

Класни ръководители на учениците ще са г-н Мустафа Низамов – старши учител, начален етап и г-жа Галя Дерменджиева – учител начален етап-ЦОД.

 Нашето училище осигурява на своите ученици:

  • целодневно обучение;
  • безплатна закуска, мляко и плод;
  • топъл обяд, приготвен в стола на училището;
  • постоянно видео наблюдение;
  • модерна спортна площадка;