• ОбУ "Христо Ботев", с. Долно Дряново
    Обединено училище "Христо Ботев"
    ОбУ "Христо Ботев", с. Долно Дряново
Добре дошли в Обединено училище "Христо Ботев"

Добре дошли в Обединено училище "Христо Ботев"

Обединено училище „Христо Ботев“ е училище с 95-годишна история и единствено в населеното място. В самото начало на откриването си през 1926/1927 г. училището е било Народно първоначално училище със слят клас, помещавало се само в една стая и в него са работили само двама учители, които полагат началото на просветната дейност в селото.

Първият учител в училището е Иван  Митев Атанасов от с. Катрище, окръг Кюстендилски. Нуждата от по-голямо помещение, желанието и добрата организация от страна на населението, станали причина да се изгради допълнителна постройка за училище, която е изградена за 30 дни и отваря врати за своите ученици на 20.11.1926 г. Следват години на разрастване на училището с ученици и учители.

През учебната 1952/1953 година се открива прогимназия в училището - една слята паралелка за учениците от V и VI клас.

На 27.04.1960 г. за първи път се открива занималня за 30 ученици и лятна детска градина, която е в сградата на училището. През следващата година се премахват слетите класове от I до IV клас, а две години по-късно се открива полудневна детска градина в училището.

През учебната 1976/1977 г. учениците от IV клас започват да учат в с. Дъбница, а в училището в с. Долно Дряново остават да се обучават само учениците от I до III клас.

От февруари 1980 г. започва строителството на нова сграда за училище. Строежът на училището приключва през 1983 г.  

Учебната 1983/1984 г. стартира в новото училище, което е преобразувано от начално в основно. В него се обучават 253 ученика от селата Крушево, Ореше и Долно Дряново. За времето си училището е с много богата материална база – модерно оборудвани 2 кабинета с лаборатории по химия и биология и по Физика, оборудвана работилница по трудово обучение, много  нагледни средства, карти  и учебни помагала.

През учебната 1984/1985 г. училището е преобразувано в средищно. В училището е открита училищна библиотека.

През 2001 г. училището в с. Крушево става филиал на училището в с. Долно Дряново.     

През лятото но 2009 година се санира училището и подновявя покрива по проект от община Гърмен.

През учебната 2017/2018 г. със Заповед №РД-14-81/22.05.2017 г. на МОН училището получава статут на Обединено училище „Христо Ботев“ в него започват да се обучават ученици до Х клас. През същата учебна година училището успя да направи план-прием в VIII клас с профил „Хуманитарни науки“.

През учебната 2019/2020 г. училището продължи с обновяването на материалната база в ОбУ „Христо Ботев“. Със средства от бюджета се реновира кабинета по ХООС, изгради се модерен кабинет по природни науки.

През същата учебна година 2019/2020 г.  в ОбУ “Христо Ботев” е открита професионална паралелка “Оператор на компютър”, с цел увеличаване приема на ученици, както и да се удовлетвори кадровото търсене от страна на бизнеса.

Учебна 2019-2020 г. е белязана. Поради епидемичните условия, свързани с COVID-19, от месец март до края на учебната година, учебният процес се извърши дистанционно чрез платформата Microsoft Teams. Дистанционното обучение на учениците в училището премина успешно и бе създадена голяма база от електронни ресурси за обучение на учениците по всички предмети.

През 2020/2021 учебна година училището започна да променя своята интериорна среда с помощта на средства от бюджета и от НП „ Изграждане на училищна STEM среда“. Лятото на 2021 година бе изградена STEM работилница и коридора към него. Двора, стаите, коридорите и фоайетата също се осъвременени и са естетично украсени.

Учебната 2020/2021 година  в ОбУ “Христо Ботев” е открита нова професия “Програмист”, с цел увеличаване приема на ученици в посока на STEM профили и професии.