Обществен съвет към ОбУ " Христо Ботев", с. Долно Дряново

Обществен съвет към ОбУ " Христо Ботев", с. Долно Дряново

На 20.12.2019 г. в ОбУ "Христо Ботев", с. Долно Дряново се проведе заседание за учредяване на общесвен съвет към училището.

На заседанието присъстваха г-н Ахмед Гугунч - предтавител на ПРБК, представители на родителите на учениците от 1 до 10 клас и г-жа Гюлка Арнаудова - директор на училището.

На заседанието се предложиха и гласуваха членовете на обществения съвет.

  1. Анелия Дерменджиева - председател на обществения съвет, представител на родителите
  2. Ахмед Гугунч - член, представител на ПРБК
  3. Ерхан Шериф - член, представител на родителите
  4. Риза Метун - член, предтавител на родителите
  5. Зейнеп Петреликова - член, представител на родителите

  и резервни членове

  1. Снежана Камберчева
  2. Джеит Денизов